Υπηρεσίες

Ατομική Ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε άτομα που αντιμετωπίζουν συναισθηματικές, ψυχολογικές, διαπροσωπικές ή επαγγελματικές δυσκολίες και αποτελεί το πρώτο στάδιο της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας. Η συχνότητα των συνεδριών είναι σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση. Μετά την αρχική διαγνωστική περίοδο και ανάλογα με την περίπτωση, διαμορφώνεται μια ολοκληρωμένη θεραπευτική πρόταση.

Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Στην ομαδική ψυχοθεραπεία ένας μικρός αριθμός μελών (τρία έως οκτώ άτομα) συναντώνται μαζί με τον ψυχοθεραπευτή για μιάμιση ώρα σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη βάση. Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί το δεύτερο στάδιο στη θεραπεία, μετά από μια σειρά ατομικών συναντήσεων και αφού είναι έτοιμος πια να εμβαθύνει σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης και διαπροσωπικών σχέσεων. Η ομαδική ψυχοθεραπεία βασίζεται στην αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας. 

Online Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία online διέπεται από τις ίδιες αρχές με την παραδοσιακή ψυχοθεραπεία, όπως το απόρρητο που επιβάλλει ο κώδικας δεοντολογίας, το θεραπευτικό συμβόλαιο και την θεραπευτική συμμαχία. Aπευθύνεται σε όσους δεν μπορούν να βρίσκονται με τον παραδοσιακό τρόπο σε ένα γραφείο ψυχοθεραπευτή. Η συνεδρία online είναι απόλυτα ασφαλής και ιδιωτική. Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε. Οι συνεδρίες μπορούν να γίνουν μέσω Skype, Messenger και Viber. 

Βιωματικές Ομάδες Αυτογνωσίας/Προσωπικής Ανάπτυξης

Η ομάδα είναι ένας χώρος όπου μπορεί κανείς να πειραματιστεί με διαφορετικούς από τους συνήθεις τρόπους συμπεριφοράς. Καθώς ακούς τις εμπειρίες των άλλων, τις συγκρίνεις με τις δικές σου, γεγονός που βοηθά να κατανοήσεις ότι δεν είσαι μόνος.

Μία ομάδα προσωπικής ανάπτυξης μπορεί:

  1. Να σας δώσει τη δύναμη να είστε πιο ανοιχτοί και διεκδικητικοί
  2. Να σας βοηθήσει να αποκτήσετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση
  3. Να αναπτύξετε συναισθηματική επίγνωση

Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης αποτελείται από περίπου 5 έως 8 άτομα και γίνεται πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη αυτογνωσίας και τον πειραματισμό με νέους τρόπους συμπεριφοράς.

Η συμμετοχή στην ομάδα προσωπικής ανάπτυξης είναι εξαιρετικά βοηθητική γιατί παρέχει ένα ασφαλές μέρος για να πάρει κανείς ανατροφοδότηση για το πώς τον βλέπουν οι άλλοι.Ομάδες Σχολών Γονέων 

Εάν είστε ή πρόκειται να γίνετε γονείς, αυτές οι ομάδες σας αφορούν άμεσα!

Η ανατροφή ενός παιδιού είναι πολύ σημαντική, ίσως η σημαντικότερη αποστολή του ανθρώπου, για την οποία χρειάζεται προετοιμασία, σωστή πληροφόρηση και υποστήριξη.

Ο γονιός συχνά κατηγορείται και σπάνια εκπαιδεύεται. 

Μέσα από μια σειρά θεμάτων, όπως είναι οι οικογενειακοί κανόνες που ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας μιας οικογένειας, η οριοθέτηση, που είναι ο τρόπος που ο γονιός διαπαιδαγωγεί τα παιδιά και τα ετοιμάζει να γίνουν ώριμα άτομα, η συναισθηματική νοημοσύνη, που βοηθά στην κατανόηση και διαχείριση των συναισθημάτων και πολλά άλλα, ο γονιός εκπαιδεύεται αποτελεσματικά στο ρόλο του.

Η συμμετοχή σας στην ομάδα των γονέων θα είναι πολύτιμη για εσάς και το παιδί σας!