Όροι χρήσης & Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου & όροι χρήσης του ιστότοπου και των κοινωνικών δικτύων του Εξελίσσομαι (Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική)

Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες για τις υπηρεσίες Ψυχοθεραπείας και Συμβουλευτικής, άρθρα με θέματα ψυχολογίας και τη δυνατότητα επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα.

Μέσω της ιστοσελίδας, των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των ηλεκτρονικών φορμών επικοινωνίας & εγγραφής, η εταιρεία μπορεί να συλλέγει πληροφορίες, προσωπικά δεδομένα χρηστών/επισκεπτών, όσων επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας.

Κάθε χρήση της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων μας προϋποθέτει την προηγούμενη συναίνεση του χρήστη ως προς τους όρους που ακολουθούν:

Κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας και των κοινωνικών δικτύων μας οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, πριν από την επίσκεψη των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους. Ειδάλλως τεκμαίρετε ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του.

Το Εξελίσσομαι (Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική) έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες «Όρους Χρήσης» ή/και την «Πολιτική Απορρήτου» οποιαδήποτε στιγμή, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου.

Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας υποχρεούνται, να το κάνουν σύμφωνα με το νόμο, και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, ή στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου.

Προσωπικά Δεδομένα

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την επικοινωνία μας με το χρήστη. Το Εξελίσσομαι (Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική) δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη, χωρίς την πρότερη συναίνεσή του. Διασφαλίζεται ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, να περιορίσετε την επεξεργασία τους, να τα επικαιροποιήσετε, διορθώσετε ή διαγράψετε, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Το Εξελίσσομαι (Ψυχοθεραπεία - Συμβουλευτική) σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής, αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία που έχει σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση της ιστοσελίδας μας και των κοινωνικών μας δικτύων.