Συχνές Ερωτήσεις

2020-09-10

Εδώ θα βρείτε τις πιο συνηθισμένες ερωτήσεις

 • Πώς λειτουργεί η Ομαδική Ψυχοθεραπεία;

  Συνήθως μια ομάδα απαρτίζεται από 5 έως 8μέλη τα οποία συναντιούνται μια φορά την εβδομάδα σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα. Η κάθε συνάντηση διαρκεί από 90 λεπτά και συντονίζεται από έναν ή δυο συντονιστές. Τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνονται να μιλήσουν μεταξύ τους αυθόρμητα και να μοιραστούν με τους άλλους τα ζητήματα που τους απασχολούν. Τα θέματα προκύπτουν αυθόρμητα ανάλογα με τις ανάγκες των μελών της ομάδας. Κάθε μέλος, γνωρίζοντας τα υπόλοιπα μέλη, σχηματίζει άποψη για τον εαυτό του και τους άλλους και συγχρόνως αντιλαμβάνεται καλύτερα τόσο τα δικά του προβλήματα, όσο και των άλλων, καθώς αυτά αντανακλώνται από τα μέλη της ομάδας.


 • Γιατί Ομαδική Ψυχοθεραπεία;

  Είναι φυσιολογικό να έχει κανείς αμφιβολίες και ερωτήσεις για τη συμμετοχή του σε μια ομάδα. Η συμμετοχή σε μια ομάδα παρέχει την δυνατότητα στον άνθρωπο να μάθει με και από άλλους ανθρώπους. Άλλωστε από την πρώτη στιγμή της ζωής μας βρισκόμαστε μέσα σε ομάδες: την οικογένειά μας, το σχολείο, την εργασία μας, κοινωνικούς χώρους, οργανώσεις, κ.λ.π. Ζούμε και αλληλεπιδρούμε με ανθρώπους κάθε μέρα και συχνά υπάρχουν πράγματα με τα οποία παλεύουν άλλοι άνθρωποι που θα ήταν χρήσιμο και για εμάς να τα μοιραστούν μαζί μας. Στην ομαδική θεραπεία μαθαίνουμε ότι ίσως και να μην είμαστε τελικά τόσο διαφορετικοί ή μόνοι όσο φανταζόμαστε.

  Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε μια ομάδα;

  Η ομαδική θεραπεία μπορεί να ωφελήσει τους περισσότερους ανθρώπους, είτε έχουν δυσκολίες στις διαπροσωπικές τους σχέσεις είτε αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα όπως άγχος, κατάθλιψη, σοβαρές ιατρικές νόσους, πένθος ή προβλήματα συμπεριφοράς

  Θα υπάρχουν άνθρωποι με παρόμοια προβλήματα με τα δικά μου στην ομάδα;

  Ο θεραπευτής αξιολογεί τα προβλήματα του κάθε μέλους πριν τον σχηματισμό της ομάδας και αποφασίζει τη σύνθεσή της. Υπάρχουν ομάδες με το ίδιο πρόβλημα, όπως συμβαίνει στις υποστηρικτικές ομάδες ανθρώπων με χρόνια ιατρικά προβλήματα, αλλά και ομάδες ανθρώπων με διαφορετικά προβλήματα. Μάλιστα άνθρωποι με διαφορετικά θέματα είναι συχνά σε καλύτερη θέση να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο επειδή εμπλουτίζεται το περιεχόμενο της ομάδας από τις πολλές και διαφορετικές εμπειρίες.

  Πόσο διαρκεί μια ομαδική θεραπεία;

  Αυτό εξαρτάται από τον τύπο της ομάδας και το είδος των ζητημάτων που διαχειρίζεται. Ομάδες με εστιασμένους στόχους διαρκούν συνήθως για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως είναι βραχείας διάρκειας. Η μορφή της αναλυτικής ομάδας είναι η βραδέως εναλλασσόμενη, δηλαδή, νέα μέλη εισέρχονται και παλαιά μέλη αποχωρούν από την ομάδα, σε αραιά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, αλλά και την άποψη της ομάδας.

  Τι θα συμβεί αν αισθανθώ άβολα να συζητήσω τα προβλήματα μου μπροστά σε άλλους;

  Είναι συνηθισμένο να αισθάνεται κάποιος άβολα ή να ντρέπεται όταν συμμετέχει για πρώτη φορά σε μια ομάδα. Σύντομα όμως αναπτύσσονται αμοιβαία συναισθήματα ενδιαφέροντος και εμπιστοσύνης μέσα στην ομάδα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που συμμετέχουν σε ομάδες θεωρούν ότι η ομαδική θεραπεία τους παρέχει πολύ μεγάλη ανακούφιση γιατί τους επιτρέπει να συζητήσουν τα προβλήματα τους με άλλους που βιώνουν παρόμοια προβλήματα μέσα σε ένα ασφαλές και εμπιστευτικό πλαίσιο.

  Πόσος χρόνος χρειάζεται για την ολοκλήρωση της ψυχοθεραπείας;

  Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται από πολλές παραμέτρους: από το είδος της θεραπευτικής προσέγγισης που χρησιμοποιεί ο θεραπευτής, τη φύση του προβλήματος, αν πρόκειται για ατομική ή ομαδική, αλλά πρωτίστως από το ίδιο το άτομο και τη διάθεσή του για αλλαγή.

  Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μου στην ψυχοθεραπεία;

  Βασικά στοιχεία είναι η συστηματική συμμετοχή, η απαγόρευση της βίας- λεκτικής και σωματικής-, η απαγόρευση της προσέλευσης υπό την επήρεια ουσιών, η συνέπεια στην οικονομική συμφωνία, η έγκαιρη προσέλευση, η ειδοποίηση σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας. Επιπλέον, όσον αφορά την ομαδική ψυχοθεραπεία η τήρηση της εχεμύθειας.

  Συχνότητα της ψυχοθεραπείας

  Ανεξάρτητα από το είδος της ψυχοθεραπείας, Ατομικής ή Ομαδικής, οι συναντήσεις είναι είτε εβδομαδιαίες είτε δεκαπενθήμερες. Αυτό καθορίζεται από κοινού με τον θεραπευτή και τον ενδιαφερόμενο, ανάλογα με τις ανάγκες του. Η ομαδική γίνεται πάντα την ίδια μέρα και ώρα.

  Διάρκεια των συνεδριών

  Οι ατομικές διαρκούν 50 λεπτά. Οι ομαδικές 90 λεπτά.

  Κάποιο κοντινό μου πρόσωπο χρειάζεται ψυχοθεραπεία αλλά δεν το παραδέχεται. Τι μπορώ να κάνω;

  Μπορείτε να συζητήσετε με κάποιον θεραπευτή για το άτομο αυτό προκειμένου να διαχειριστείτε τη συμπεριφορά σας έτσι ώστε να το παρακινήσετε να αναζητήσει βοήθεια. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η ψυχοθεραπεία δεν γίνεται καταναγκαστικά και πρέπει το άτομο να προσέρχεται με τη θέλησή του.

  Μπορώ να διακόψω αν νιώσω ότι δεν με βοηθά;

  Φυσικά ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι ελεύθερος να αποφασίσει για τη θεραπεία του. Ωστόσο είναι χρήσιμο να συζητήσει με τον θεραπευτή του, για το λόγο της διακοπής, καθώς η εμπειρία δείχνει ότι αυτή η επιθυμία υπάρχει στους περισσότερους ανθρώπους σε κρίσιμη στιγμή για τη θεραπευτική διαδικασία.