Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία: ομοιότητες και διαφορές

2020-09-10

Τα όρια μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα:

Η Συμβουλευτική αποσκοπεί στην υποστήριξη και καθοδήγηση ενός ατόμου (του συμβουλευόμενου) από τον σύμβουλο, για να ξεπεράσει κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζει στην παρούσα φάση της ζωής του. Η βασική διαφορά της από την ψυχοθεραπεία είναι η μικρή της διάρκεια και η άμεση ανακούφιση και αλλαγή που μπορεί να επιφέρει στο άτομο που την επέλεξε. Ο σύμβουλός σε συνεργασία με το συμβουλευόμενο αναζητούν την πραγματική υπόσταση του προβλήματος και εναλλακτικές λύσεις, που εν τέλει οδηγούν στην εξέλιξη του ατόμου και την διαχείριση του προβλήματος. Τέλος μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ατομικό, οικογενειακό και ομαδικό επίπεδο.

Η Ψυχοθεραπεία από την άλλη είναι μία πιο δεσμευτική και εκτενής ψυχολογική υποστήριξη. Δεν απαιτεί απλά την εύρεση του εκάστοτε επίκαιρου προβλήματος, αλλά επιδιώκει την «ανίχνευση» του ατόμου. Επιθυμεί να επιφέρει μία εκ βαθέως αλλαγή στον τρόπο σκέψης, συμπεριφοράς, συναισθημάτων και συνηθειών του θεραπευόμενου. Η μεγαλύτερη διάρκεια της την κάνει πιο ουσιαστική, με πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, καθώς δίνει στο άτομο την δυνατότητα να ανταπεξέλθει με μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία σε ό,τι κι αν προκύψει στο μέλλον.

Και οι δύο Υπηρεσίες είναι εξίσου σημαντικές και επιφέρουν πολύ καλά αποτελέσματα στον καθένα. Η αποτελεσματικότητα και των δύο έγκειται στην σχέση εμπιστοσύνης που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στον σύμβουλο /ψυχοθεραπευτή και στο άτομο που αναζητά βοήθεια.